Feltételek - összefoglaló: • FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


  • WWW.WUNDERHAFF.HU - a WUNDER HAFF SRL, román jogi személy, cég székhelye: Bukarest, 6. szektor, Strada Pascani nr. 3 Bl. D6, Sc. C, 1. emelet Ap 23, Cégjegyzékben J40/5699/2010, egyedi adóügyi nyilvántartási kód: RO27018590. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
   A Romániában hatályos törvények szabályozzák a felelősséget és a feltételeket, anélkül, hogy elvi vagy jogi konfliktus szintjén következnének. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk ezeket a kötelezettségeket, feltételeket. A Wunderhaff.hu betartja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló törvényt, amely szabályozza az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztonságát, a kommunikáció bizalmasságát, a forgalmi és helyadatok megőrzését, a részletes számlázást, karbantartást és a felhasználó névtelenséget, az előfizetők adatbázisát, valamint kéretlen kommunikációt. A törvény meghatározza azokat a különleges feltételeket, amelyek biztosítják a magánélet védelméhez való jogot a személyes adatok elektronikus hírközlési ágazatban történő feldolgozása tekintetében. Emellett garantált a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon és a nyilvánosság számára szánt elektronikus hírközlési szolgáltatásokon keresztül továbbított kommunikáció bizalmassága, valamint a kapcsolódó forgalmi adatok bizalmassága.

  Vissza

 • FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 • Eladó - wunderhaff.hu
  Vásárló/Ügyfél - magánszemély/jogi személy, aki fiókot hoz létre és rendelést ad le.
  Felhasználó - a Webhelyen regisztrált magánszemély/jogi személy, aki befejezte a Fiók létrehozásának folyamatát, és egyetértett az Általános Szerződési Feltételek szakaszban található helyspecifikus kikötésekkel.
  Weboldal - a www.wunderhaff.hu oldalon tárolt webáruház és alterületeken.
  Fiók - a webhely azon része, amely az e-mail címet és a jelszót tartalmazza, amely lehetővé teszi a Ügyfél számára a megrendelés leadását. A fiók információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vásárlórol és a Weboldalon található előzményeiről. A felhasználó felelőssége annak biztosítása hogy a Fiók létrehozásakor megadott adatok helyesek és teljesek legyenek, de a változások esetére is frissítve legyenek.
  Megrendelés - az Eladó és a Vásárló közötti elektronikus kommunikáció eszközei elektronikus dokumentum formájában, amellyel az Eladó beleegyezik a megrendelt Termékek és Szolgáltatások leszállításába, a Vásárló pedig beleegyezik, hogy megkapja és kifizesse ezeket a Termékeket és Szolgáltatásokat.
  Termékek és szolgáltatások - a Weboldalon felsorolt ​​bármely termék vagy szolgáltatás, amelyet az Eladó a Vásárlónak nyújt.
  Szerződés - A megrendelés regisztrálásával a www.wunderhaff.hu weboldalon a Vásárló hozzájárult az Wunder Haff által használt kommunikációs módszerhez (telefon vagy e-mail).
  A szerződés akkor tekintendő megkötöttnek amikor az adószámlát kiállították. A Megrendelés vagy egyéb értesítések és információk kézhezvételének visszaigazolásának automatikus kiadása, tekintet nélkül azok jellegére vagy támogatására, NEM jelenti a szerződés megkötését az Eladó és a Vásárló között.

  Az Eladó jogosult indokolt okból előzetes értesítés nélkül visszavonni a Vásárló által leadott rendelést.
  A Weboldalon található áruk és szolgáltatások leírására használt információk/módszerek nem jelentenek szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, ezeket kizárólag prezentációként használják fel.

  Vissza

 • FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
 • A jelen dokumentumban szereplő feltételek kötelezőek minden wunderhaff.hu felhasználóra. A Weboldal böngészésével vagy a wunderhaff.hu által kínált szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja az aktuális feltételeket, valamint minden további feltételt, a választott szolgáltatástól függően (az elfogadásukból eredő összes következménnyel).
  A felhasználó állandó hozzáféréssel rendelkezik az Általános Szerződési Feltételekhez, így bármikor megtekinthető.
  A Wunderhaff.hu fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül bármikor frissítse és/vagy módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket. Javasoljuk, hogy rendszeresen kövesse ezeket, hogy tisztában legyen a változásokkal.
  Ha nem ért egyet a jelen dokumentum feltételeivel, kérjük, hagyja el a www.wunderhaff.hu oldalt, és ne vásárolja meg Termékeket.

  A Wunderhaff.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, hozzáadja vagy törölje a megjelenített tartalom részeit. A Wunderhaff.hu fenntartja a jogot arra is, hogy korlátozza a tartalom egy részéhez vagy egészéhez való hozzáférést.
  A www.wunderhaff.hu weboldalon nem nyilvános elemekhez való jogosulatlan hozzáférés - természetétől függetlenül - bűncselekményét jelenti és a hatályos román jogszabályok szerint szankcionálják.

  Vissza

 • NYILATKOZAT
 • Az előbbi bármilyen korlátozása nélkül tudomásul kell vennie, hogy a Wunderhaff.hu tartalmazhat hirdetési oldalakat és más weboldalakra mutató linkeket, és hogy a wunderhaff.hu semmilyen irányítást nem gyakorol felettük és semmilyen nyilatkozatot nem tesz a tartalommal vagy a megfelelőségének foka kapcsolatában és ezen webhelyek tartalmának megfelelőségéről, Ön lemond a velük kapcsolatos panaszokról velünk szemben bármely joghatósági országban. Ezen az oldalon egyértelműen megjelölt űrlap kivételével a wunderhaff.hu, annak igazgatói, alkalmazottai vagy bármely képviselője nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek az oldal használatából eredhetnek/bekövetkezhetnek. Ez egyértelmű felelősségkorlátozás, amely mindenfajta kárra vonatkozik, beleértve (kivétel nélkül) a kompenzáló, közvetlen, közvetett károkat, amelyek következményei, adatvesztés, jövedelem vagy nyereség, vagyonvesztés vagy harmadik fél követelése.

  Vissza

 • GARANCIA MEGTAGADÁS
 • A Wunderhaff.hu különösen kifejezi azon felelősség kizárását, amelyet a felhasználó az oldal szolgáltatásainak használata után igénybe vehet. A Wunderhaff.hu nem vállal garanciát a felhasználók számára szolgáltatásai elérhetőségével, a közzétett információk helyességével vagy szolgáltatásai biztonságával kapcsolatban. Továbbá a wunderhaff.hu nem vállal garanciát az esetlegesen felmerülő következmények esetén (a szolgáltatások meghibásodása, az információk késedelme vagy alkalmazásainak biztonsága miatt). A Wunderhaff.hu olyan termékeket értékesít, amelyekre a gyártó garanciája vonatkozik. Meghibásodás esetén javíthatók a szervizben a szolgáltató által felhatalmazott országban, ingyenes javítás, ha a termék garanciális és megfelel a szolgáltató által előírt követelményeknek.

  Vissza

 • ADATFELDOLGOZÁS
 • A Wunderhaff.hu konkrét, kifejezett és törvényes célok érdekében gyűjt adatokat.
  Az összegyűjtött személyes adatok megfelelőek, relevánsak és arra korlátozódnak, ami a feldolgozásuk céljához szükséges.
  A törvény értelmében a következő jogokkal rendelkezik:

  • Tájékoztatáshoz való jog
   A wunderhaff.hu által kezelt adatokat meghatározott, kifejezett és törvényes célokból dolgozzuk fel. Olyan információkat gyűjtünk Öntől, mint például: név, szállítási és számlázási címek, e-mail cím, telefonszám, cookie-k. Korlátozzuk az összegyűjtött adatok típusát arra, ami feltétlenül szükséges a feldolgozás céljához képest.
   Ezek az információk szükségesek az adószámlák kiállításához, az árukról és a szállításról szóló értesítések kiállításához, az áruk bevallásának visszavételéhez vagy a szolgáltatási bejegyzések működtetéséhez, a megrendelésekről és az aktuális kampányokról, illetve a vállalat jövő akciókrol való tájékoztatáshoz.
   Az adatokat azért gyűjtjük, hogy megfeleljünk az általunk benyújtott jogi kötelezettségeknek (számlázási kötelezettség, szerződéskötés stb.).
   A Wunderhaff.hu nem szándékozik és nem is továbbítja adatait más külföldi szervezeteknek.
   Adatait a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tároljuk. A számviteli célokra gyűjtött adatokat legalább 10 évig tároljuk. A vásárlói számlákat az utolsó regisztrált tevékenységétől számított 15 évig vezetjük, annak érdekében, hogy könnyen hozzáférhessünk a vásárolt termékekkel és a termékeikhez szükséges pótalkatrészekkel/fogyóeszközökkel kapcsolatos információkhoz.

  • Hozzáférési jog
   Kötelességünk engedélyezni és megerősíteni Önnel az általa megadott személyes adatok feldolgozását. Bármilyen kérését elküldheti a kontakt@wunderhaff.hu címre.
   Hozzáférhet az általunk feldolgozott adataihoz az ügyfélfiók szakaszban a felhasználó és a jelszó biztonságos hozzáférése révén.
   Az adatokhoz való hozzáférés ingyenes, csak ismételt/további kérések esetén ésszerű díjat számíthatunk fel (a költségek alapján).

  • Adatok helyesbítésének joga
   Tiszteletben tartjuk a pontosság elvét: az összegyűjtött és feldolgozott adatoknak pontosaknak kell lenniük. Ebben az összefüggésben olyan technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, amelyek célja: az adatok frissítése, a pontatlan adatok kijavítása vagy törlése, a hibakockázat minimalizálása, az automatikus feldolgozásban pontatlanságokat eredményező tényezők kijavítása, a pontatlan adatok kijavítása, a hiányos adatok kitöltése, többek között egy kiegészítő nyilatkozat. Bármilyen változtatási igény elektronikus úton tehető meg a kontakt@wunderhaff.hu címen. A válasz beérkezésének maximális időtartama 30 nap, és elutasítás esetén kifejezetten motiváljuk annak okait.

  • Adatok törlésének joga
   Személyes adatai kérésére törölhetők, ha már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyek miatt azokat gyűjtötték, ha visszavonja hozzájárulását, tiltakozási jogának gyakorlása esetén (kivéve, ha a kezeléshez jogos indokok vannak érvényesek), ha az adatokat jogellenesen kezelték.

  • Feldolgozás korlátozásának joga
   Önnek joga van kérni a feldolgozás korlátozását, ha az adatok pontossága vitatott, olyan időtartamra amely lehetővé teszi számunkra a kérdéses adatok pontosságának ellenőrzését, ha a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, helyette a felhasználásuk korlátozását kéri. Ellenőrizte, hogy üzemeltetőként jogos jogaink érvényesülnek -e az érintett jogaival szemben.

  • Adatok hordozhatóságának joga
   Ön jogosult arra, hogy megkapja az üzemeltetőnek megadott személyes adatokat, és továbbítsa azokat egy másik üzemeltetőnek. Ez nem jelenti a személyes adatok törlését az első üzemeltető rendszeréből, és magában foglalja a közvetlen továbbítást (az első üzemeltetőtől a második üzemeltetőig), ha ez technikailag megvalósítható.

  A személyes adataival kapcsolatos bármely művelet vagy kérés esetén az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az adatvédelemmel (GDPR -vel):
  1. E-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címre (ez a dedikált cím, a másik címre küldött e-maileket NEM vesszük figyelembe);
  2. Írásos kéréssel, postai úton vagy expressz futárral a címünkre, az átvétel visszaigazolásával;
  3. A székházunkhoz benyújtott írásbeli kéréssel, azonosító számmal.

  Használhatja a wunderhaff.hu által kínált automatikus szolgáltatásokat is (fiókadatok hozzáadása és módosítása, leiratkozás stb.)..

  Szigorúan tiszteletben tartjuk az ügyfelek adatainak titkosságát, és vállaljuk, hogy személyes adataikat nem továbbítjuk harmadik feleknek, és kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azokat megadtuk (a rendelés leadása), valamint az áruházról szóló kereskedelmi információkhoz. Nem ösztönözzük a SPAM-et, nem adjuk meg e-mail címét harmadik feleknek (magánszemélyeknek vagy jogi személyeknek), nem értékesítünk, nem kínálunk, nem cserélünk e webhelyen keresztül megszerzett e-mail címeket. Ne tegye közzé e-mail címét más személyeknek, akik hozzáférnek az oldal oldalaihoz.

  A Románia, Magyarország és az Európai Unió területén hatályos, a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelmére vonatkozó jogszabályok követelményei szerint ((EU) 2016/679 ( "Általános adatvédelmi rendelet" vagy "GDPR"), a Wunderhaff.hu köteles biztonságos körülmények között és csak meghatározott célokra kezelni az Önről vagy más személyről megadott személyes adatokat. A személyes adatok gyűjtésének célja hogy működtesse és kézbesítse az Ön által adott megrendeléseket.

  Melyek az adatkezelés céljai és indokai Az Ön személyes adatait a következő célokra fogjuk használni:
  a) Fiók létrehozása és adminisztrációja;
  b) Rendelésfeldolgozás, beleértve az átvételt, érvényesítést, szállítást és számlázást;
  c) Megrendeléssel, a vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos bármilyen törlés vagy probléma megoldása;
  d) A termékek visszaküldése a törvényi előírásoknak megfelelően;
  e) A termékek értékének megtérítése a jogszabályi rendelkezések szerint;
  f) Támogatási szolgáltatások nyújtása, beleértve a megrendelésekkel vagy a kínált árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseire adott válaszok megadására.

  Adatainak e célból történő feldolgozása a legtöbb esetben szükséges a wunderhaff.hu és Ön közötti Szerződés megkötéséhez és végrehajtásához. Ezenkívül az ilyen célú bizonyos adatfeldolgozást az alkalmazandó jog előírja, beleértve az adó- és számviteli jogot.

  Mindig a legjobb online vásárlási élményt szeretnénk nyújtani Önnek. Ebből a célból gyűjthetünk és felhasználhatunk bizonyos információkat a Vásárló magatartásával kapcsolatban, és felkérhetjük Önt, hogy a megrendelés befejezése után töltse ki az elégedettségi kérdőíveket. Ezeket a tevékenységeket a kereskedelmi tevékenységek végzéséhez fűződő jogos érdekünkre alapozzuk, mindig ügyelve arra hogy az alapvető jogait és szabadságait ne érintse.

  MARKETINGRE
  Szeretnénk tájékoztatni Önt az érdeklő termékek/szolgáltatások legjobb ajánlatairól. Ebben az értelemben bármilyen típusú üzenetet küldhetünk Önnek (e-mail/SMS/telefon/mobil push/webpush/stb.); az üzenet általános és tematikus információkat tartalmaz a megvásárolt termékekhez hasonló vagy kiegészítő termékekről, információkat az ajánlatokról vagy promóciókról, információkat a "Saját fiók/kosár" vagy a "Fiók/Kedvencek" részben hozzáadott termékekről, vagy amelyek iránt érdeklődést mutatott ezek megvásárlása, valamint egyéb kereskedelmi kommunikációk, például piackutatás és közvélemény-kutatások, beleértve a személyre szabott ajánlásokat a weboldalon és az okostelefonon. Annak érdekében, hogy érdeklődésre számot tartó információkat nyújtsunk Önnek, felhasználhatunk bizonyos adatokat a vásárlói magatartással kapcsolatban (például: megtekintett/Kívánságlistához hozzáadott/megvásárolt termékek) egy profil létrehozásához. Mindig gondoskodunk arról, hogy ezeket a feldolgozásokat az Ön jogai és szabadságai tiszteletben tartásával végezzük, és hogy az ezek alapján hozott döntések ne legyenek joghatással Önre, és ne érintsenek jelentős mértékben.

  A legtöbb esetben marketingkommunikációnkat az Ön előzetes hozzájárulására alapozzuk. Bármikor meggondolhatja magát, és visszavonhatja hozzájárulását, ha e-mailt küld a kontakt@wunderhaff.hu címre.

  Bizonyos helyzetekben marketingtevékenységeinket az üzleti tevékenységünk népszerűsítésére és fejlesztésére vonatkozó jogos érdekünkre alapozhatjuk. Minden olyan helyzetben, amikor jogos érdekünkből felhasználjuk az Önről szóló információkat, gondoskodunk és megteszünk minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az alapvető jogait és szabadságait ne érintse. Ön azonban bármikor kérheti tőlünk, hogy a fent leírt eszközökkel állítsuk le személyes adatainak marketing célú feldolgozását, és mi feldolgozzuk kérését.

  A wunderhaff.hu birtokában lévő adatok módosításának és törlésének joga
  A wunderhaff.hu jogot ad a felhasználónak arra, hogy megváltoztassa az általa regisztrált kapcsolattartási adatait, amelyek bizonyos vonatkozásait érdeklik, beleértve az új információkat az elindított termékekről és szolgáltatásokról. A Felhasználónak továbbá joga van bármikor kérni az adatok törlését.

  Adatbiztonság
  Az adatok bizalmassága és biztonsága érdekében a weboldalon történő regisztráció és hitelesítés, az e-mail címet és jelszót tartalmaz.

  VISSZAJELZÉS
  A Wunderhaff.hu lehetőséget kínál arra, hogy az oldal felhasználói megjegyzéseket, kérdéseket és javaslatokat küldjenek. A kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül eljuttatott információkat figyelembe vesszük a magánélethez és a személyek imázsához való jog figyelembevételével.

  Vissza

 • BIZALMASÁG ÉS VÁLTOZÁSOK
 • Változások az adatvédelmi irányelvekben
  Ha úgy gondoljuk, hogy változtatni kell az adatvédelmi irányelveinken, közzétesszük ezeket a módosításokat ezen az oldalon, hogy tájékoztassuk Önt az általunk gyűjtött információk típusairól és azok felhasználásáról. Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban, írjon nekünk.

  Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat. Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címen

  Esetenként részt veszünk felügyeleti, lojalitási és hasonló programokban.

  Szolgáltatásunk személyes jellegének javításával kapcsolatos okokból (például a lehető legjobb ajánlások vagy különleges ajánlatok nyújtása, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Önt is érdekelheti), más forrásokból is kaphatunk Önről információkat, és megoszthatjuk Önnel, ezzel kiegészítjük az Önről már meglévő információkat. Ezenkívül néha információkat kapunk közreműködőinktől vagy más forrásokból, hogy könnyebben tudjuk szállítani a következő rendelést, vagy hogy a következő kommunikáció hatékonyabb legyen.
  Ha adatvédelmi irányelveink megváltoznak, a változásokat közvetlenül figyelmében hozzuk Önnek, vagy közzétesszük honlapunkon. Értesítjük Önt az ilyen változásokról, mielőtt bármilyen adatot felhasználunk Önről az adatvédelmi nyilatkozatunkban korábban le nem írt módon. Amikor ilyen változás következik be, akkor eldöntheti hogy az adatait új módon kívánja-e használni.
  Felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy értesítsük az új termékeinkről a weboldalunkon megjelenő változásokról vagy más vállalatokkal való partnerségünkkel kapcsolatos állapotokról. Úgy dönthetünk, hogy eltávolítjuk az e-mail címzettek listájáról, ha kapcsolatba lép velünk a kontakt@wunderhaff.hu címen. Ennek az eljárásnak a hatékonysága akár 2 hétig is eltarthat.

  A Weboldalon történő regisztrációval vagy a Rendelés leadásával úgy tekintjük, hogy Ön beleegyezését adja kapcsolatfelvételi adatainak a Wunderhaff.hu által használt kommunikációban történő felhasználásához. Megtagadhatja az adatok megadását a rendelés leadásakor (e-mail cím, telefon).
  A wunderhaff.hu folyamatos értesítéseket küld az ügyfeleknek, a szállítási értesítésektől és a rendelési információktól a kereskedelmi értesítésekig, több csatornán keresztül.
  Ha nem kívánja, hogy értesítéseinkben szerepeljenek, kérjük, küldjön kérést e-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címre, vagy a székhelyünkre benyújtott írásbeli kérelemmel, regisztrációs számmal. A kérelem eredményeként eltávolítjuk Önt adatbázisunkból és értesítéseinkből.

  Vissza

 • TERMÉK VISSZA KÜLDÉSE
 • Üzletünk megfelel a Korm. Sz. a távközlési szerződések jogi rendszeréről szóló 34/2014. Sz., amely a vevőnek (csak az említett normatív aktus feltételei mellett) jogot ad a vásárolt termékek visszaküldésére a megvásárolt termékek kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, indokolás nélkül.
  A termékek visszaküldése a vevő költségére történik és 14 napon belül (a termék wunderhaff.hu- raktárában történő megérkezésétől számítva) megkapja a Megrendelés értékét. A visszaküldési kérelmet tartós, egyértelmű alapon kell megfogalmazni, amely egyértelműen és bizonyíthatóan igazolja a visszaküldési szándékot és a szükséges részleteket: vevői és megrendelési adatok, visszaküldési módszer, pénzvisszatérítési módszer. Gyakori módszerek:
  - Vásárló által aláírt - elektronikusan elküldött - dokumentum e-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címre;
  - Vásárló által aláírt - postai úton elküldött - dokumentum, átvételi elismervénnyel;
  - írásos kérelem - aláírva és keltezve - a székhelyünkön benyújtott regisztrációs számmal.
  Letöltheti weboldalunkról, az oldal alján található link segítségével egy opcionális mintaűrlapot.
  Jogunk van ahhoz, hogy ha úgy ítéljük meg hogy az ügyfél rosszindulattal cselekedett, kártérítést kérjünk tőle, a hatályos jogszabályok feltételei szerint. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy később visszautasítsuk más vevői megrendelések teljesítését. Első lépésként a hatályos jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani a visszaküldési kérelmet.

  FIGYELEM: kérjük, csak a fent említett e-mail címet használja: kontakt@wunderhaff.hu, bármilyen más e-mail címre történő kommunikáció NEM számít visszaadásra !!! A visszaküldési kérelem elküldése után egy automatikus e-mailt kap a kérelem regisztrációs számával. Ha nem kapja meg ezt az e-mailt, ellenőrizze, hogy a megfelelő címre küldte-e. Ezenkívül kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatóterem központja munkarendje a visszaküldések (fizikai szállítások) esetében hétfőtől péntekig 16:30-ig, a nyugták esetében pedig a fizetéses visszaigénylési kérelmek (papíron írva) 17:00-ig tartanak.

  Ha a visszaküldési információk elküldésétől (és a visszaküldés beleértett elfogadásától) számított 14 napon belül az ügyfél nem ad meg szálitási-számot, vagy nem lehet vele kapcsolatba lépni a klasszikus módszerekkel (e-mail, telefon), akkor úgy tekintjük hogy felmondott a visszatéritési lehetőséggel. A visszaküldési folyamat folytatásához az ügyfélnek új jegyet kell nyitnia. A régi jegy zárva lesz.

  Általában a pénzt bankszámlán keresztül visszaküldjük, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb fizetési mód. Ha az ügyfélnek nincs bankszámlája, kérjük, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően kifejezetten kérjen másik pénzvisszafizetési módot. Szokásos módszerek: A pénztáros kifizetéseihez a fizetési megbízást használják. Az ügyfélnek egy meghatározott időpontban kell megjelennie a pénz felvételéhez. A postai megrendeléshez teljes adatokra van szükség (cím, ügyfél adatok). Nem tudunk vállalni semmilyen költséget és késedelmet, amelyet egy speciális visszaküldési módszer okoz (további utazás a központunkba vagy a Postahivatalba, postaköltség, postai késés stb.). Minden visszatéritési esetben a bankszámlát javasoljuk.

  Ha a visszaküldött termékek megváltoztak, megsérültek, elhasználódtak, már nem teljesek, vagy a szállítási készlet elemei megsérültek, a hatályos jogszabályok értelmében a szakértönek joga van a visszatérített összeget csökkenteni, a visszaküldött termék objektív értékelését követően, értékelés, amely nem elkedvetleniti a vevőt a visszatéritéstől.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fogyóeszköznek tekintett elemek (amelyek közül a leggyakoribb, de nem abszolút) a következők: szénkefék, teszttartozékok, szűrők és porszívózacskók, szűrőrendszer szűrői, tokmányok és tokmány rögzítőelemek, csiszoló talpak, fejek és elemek vágáshoz és rögzítéshez, nyíró és bozótvágó fejek, vágóhuzalok, vágókések), abban az esetben ha használatnak vannak kitéve, visszaküldés esetén cserélni kell, és azok értékét levonják a visszaadott teljes összegből. A fogyóeszközök károsodásának elkerülése érdekében, ha tesztelni szeretné a terméket és úgy gondolja hogy visszaküldi, feltétlenül minimalizálja vagy ne befolyásolja ezeket az elemeket (a terhelés nélküli tesztelés a leggyakoribb).

  MEGJEGYZÉS: a fent leírt jogszabályok csak magánszemélyekre vonatkoznak. A jogi személyeknek nincs visszatérési joga.

  Vissza

 • TERMÉKEK HASZNÁLATA
 • A visszatérités során a visszatéritési érték csökkenhet. Az átláthatóság növelése és a dolgok tárgyilagosság érdekében bemutatunk néhány eljárást, amelyet a wunderhaf.hu értékelői állapítanak meg a termékek kopásának mértékének meghatározására. Ezeket a módszereket az ipar belső szokásaiból vették át.

  a. Fogyóeszközök: (beleértve a tartozékokat is fogyóeszköznek, külön vagy más termékekkel együtt szállítva, levehető vagy nem leszerelhető) minden olyan elem, amely a szokásos használat után megromlik, és a terméknek megfelelő működés biztosítása érdekében egy időben vagy használat során cserélni kell és nem a termék teljes élettartama alatt működnek. Általában ide tartoznak: bármilyen szűrők, zsákok, szénkefék, tokmányok, vákuumcsövek, olajok, benzin, fúvókák stb. A rakományban való felhasználás után a fogyóeszközök 100% -ban sérültnek minősülnek, és megsemmisülnek.

  b. Termékek (elektromos szerszámok):
  0%-10% -> könnyű használat: könnyű használat, terhelés alatt vagy terhelés nélkül. A termék belseje (belső mechanizmusok, belseje) sértetlen, nincsenek rajta kopás jelei. A külső felületen enyhe karcolások láthatók a finom és fényes felületeken a kezelés és használat következtében. A termékeknek nincs nyoma munkaanyagnak. A megjelenés hasonló a kitett termékhez.
  10%-15% -> átlagos használat: a terméket terhelésben használták, a belső mechanizmusok használati nyomokat mutatnak, nincsenek anyagnyomok (használt kefék, nyomok a rotorokon, a vazelin eloszlásának nyomai a mechanizmusokban normálisnak minősülnek, amíg nincs munkaanyag/szennyeződés nyoma) vagy a belső mechanizmusok károsodása. Külső test a használat nyomaihoz minden területen, beleértve a kemény vagy olyan területeket is, amelyek általában nincsenek kitéve a munkaanyaggal végzett munkának.
  15%-30% -> intenzív használat: a belső mechanizmusokat a munka, az anyag és a szennyeződések egyaránt befolyásolják. Külseje intenzív használat nyomait mutatja. A belső és külső kopóelemek nyilvánvalóak és semmilyen formában nem javíthatók (eredeti formájukba hozva), hanem csak cserélhetők. A termék technológiai életének egy részét úgy kell tekinteni, hogy az (bár rövid, de intenzív vagy nem megfelelő) vagy a használat időtartama (ha az időtartam megfelelő használat mellett hosszú, a gyártó ajánlásai szerint).
  >30% -> a terméket nagyszabású munkákhoz használják hosszú ideig. Néhány elem eléggé leromlott, így bár továbbra is működhetnek, ajánlott megváltoztatni őket. E használati fok felett egy harmadik fél szervizszakértelmét fogják igénybe venni annak megállapítására, hogy mely elemeket kell kicserélni a tervezéshez biztosított eszköz élettartamának biztosítása érdekében. Az árajánlat a vevőt terheli. A cserére szoruló elemeket (a szolgáltatási ajánlást követve) az ügyfél teljes mértékben tartsa az értékfizetést (a munkával együtt), és kiegészíti a használati fok értékével.

  FIGYELEM: a hőmotoros szerszámok, használatuktól függetlenül, legalább 15%-os használatba kerülnek (plusz a fent leírt használati fokok), mivel az első használat során az üzemanyag/olaj eláraszt minden mechanizmust és visszafordíthatatlan lebomlási folyamatokat indít el használattól függetlenül (öregedés) és oxidációs folyamatok), valamint a további karbantartási költségek (használat nélkül is, a terméket bizonyos hőmérsékleten és páratartalomba kell tartani, időszakos indítással, olajcserével, de egy raktár nincs felszerelve ilyesmire). Miután a hőmotort elárasztották, az átvált egy másik állapotba, ezért a kész hőgépszerszám, üzemanyag és ép motorral érkeznek. Csak bizonyos esetekben közvetlenül a szállítás előtt kezdik el tesztelni a tétel működését.

  Ha a csomagolás (formájától, kartondobozától vagy műanyag/fém tokjától függetlenül) sérült, két eset van:
  A termék értékének 3-4%-a: átlagos romlás, a nem megfelelően csomagolt termék szállításának következtében, mind futárral, mind pedig a Vásárló egyik helyről a másikra történő szállításával.
  7% - erős lebomlás: a csomagolás használt, rajta külső és belső használat nyomai, vagy szennyeződés nyomai, beleértve a víz és a piszkosság nyomát is. A felületén karcolások vannak, vagy nem rendelkezik minden elemmel (beleértve az extra védőcsomagolást vagy az azonosító elemeket)
  FIGYELEM: ez az információ tájékoztató jellegű. Ezeket esetenként megfigyelésekkel lehet kiegészíteni.


  Kérjük, vegye figyelembe a fentieket, amikor egy terméket vásárol azzal a gondolattal, hogy kipróbálja, majd vissza akarja adni. Próbálja csak üresen használni a terméket.
  Továbbá, ha nem biztos abban, hogyan működik egy termék, akkor jöjjön el a Wunderhaff.hu központjára vagy a termék egyik képviselőjéhez, hogy megnézze és tesztelje a működőképes terméket. Vagy készíthet egy erősebb dokumentációt annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e az Ön igényeinek.

  Vissza

 • TERMÉKEK JÓTÁLLÁSA (GARANCIA)
 • A Wunderhaff.hu weboldalon értékesített összes termék eredeti, tanúsított, megfelel az EU szabványainak és érvényes garanciát élvez.


  NOTA: A román jogszabályok értelmében a garancia az Eladó, jelen esetben a Wunderhaff.hu szerves felelőssége. Néhány szolgáltatók további garanciákat kínálnak, amelyek eltérhetnek a normális, jogi garanciától. A jótállás ezen formájában az adott szolgáltató kizárólagos felelőssége és a Wunderhaff.hu csak továbbítja a szolgáltatóktol kapott dokumentumokat.
  A Wunderhaff.hu- jelvényen kívül minden egyéb garancia a gyártó garanciája. Ha nem tud különbséget tenni a kapott garanciák típusai között, kérjük írjon nekünk egy e-mailt a kontakt@wunderhaff.hu címre, és mi minden esetet elmagyarázzuk.
  Gyakran a szolgáltató garancia megduplázza az Eladó garanciáját, anélkül, hogy bármilyen módon befolyásolná a jogi garanciát. A vevő választhat, ha úgy ítéli meg, hogy a szolgáltató garancia közvetlenül hasznosabb számára.
  A Wunderhaff.hu által értékesített MINDEN termékre törvényes garancia vonatkozik az Eladótól, a számla alapján, függetlenül attól, hogy megkapta-e a Wunderhaff.hu garanciát. A Wunderhaff.hu jótállást azt ismeri el, hogy az Eladó adatait leszámítva SEMMI MÁS márkát/védjegyet/cégnevet nem írt rá, az SC Wunder Haff SRL.
  Ha csak a szolgáltatói garanciát kapta, vagy nem kapott semmilyen garanciát az semmilyen módon nem érinti az Eladó jogi garanciához való jogát, amely érvényes az eredeti adószámlával. Ha fizikai vagy elektronikus formátumban szeretné igénybe venni a Wunderhaff.hu garanciát, kérjük, tegye meg kérését a kontakt@wunderhaff.hu e -mail címen

  FONTOS: Ha úgy dönt hogy a terméket az Eladó garanciájától eltérő jótállás alapján javítani akarja, a Wunderhaff.hu nem vállal felelősséget a javítási határidőkre vagy egyéb javítási feltételekért.
  A javítási folyamat megkezdése a jogszabályoknak megfelelően történik, írásos, tartós adathordozón történő értesítés küldésével a termék nem megfelelőségéről (jótállási kérdés). Elfogadott módszerek a következők:
  - e-mailben az e-mail címre kontakt@wunderhaff.hu;
  - papíralapú írásos kéréssel, a titkársághoz benyújtva (fizikai benyújtás vagy posta / expressz futár).
  A megoldás határideje az értesítéstől számított legfeljebb 15 naptári nap.
  A Wunderhaff.hu -n kívül más feltételeket vagy értesitéseket nem veszünk figyelembe (például: ha szervizbe megy, hogy elvégezze a javítást a gyártó jótállása alapján, és azután kapcsolatba lépett a Wunderhaff.hu -val az Eladó garanciájáért, 10 nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy a Wunderhaff.hu javítási ideje lejár a Wunderhaff.hu küldött értesítések időpontjától, nem azóta hogy bevitte a gyártó szervizébe).


  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
  A Wunderhaff.hu által értékesített termékekre vonatkozó garanciákat adott esetben, helyi vagy országos szervizközpontok biztosítják. A legtöbb termék regionális és helyi szervizközpontokkal rendelkezik, a garancia a szervizhálózat egészére érvényes, függetlenül a vásárlás módjától vagy helyétől.

  A jótállási idő a termékoldalon található.

  Az adott termékek szolgáltatótol függően ugyanazon termékre többféle jótállási jegy is lehet.

  Ha további kérdései vannak, kérjük, ne habozzonkapcsolatba lépni velünk. Köszönjük!


  RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

  Termékek jótállása
  1. Kereskedelmi jótállási időszak
  A jótállás általában 1 év, jogi személyekre és 2 év magánszemélyekre, de vannak olyan esetek és termékkategóriák, amelyekben ezek az időszakok változnak. A pontos jótállási idő megállapításához olvassa el a termék oldalán található információkat.

  2. A jótállási terjedelme
  a) Jótállás csak akkor érvényes, ha fel lehet mutatni az eredeti számlát vagy nyugtát (feltüntetve a vásárlás dátumát, a termék nevét és az Eladót)
  b) Jótállás nem érvényes, ha a termék sorozatszáma módosult, törlődött vagy olvashatatlanná vált.
  c) Jótállás semmilyen esetben nem terjed ki a hibákra, amelyek az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a terméken végrehajtott módosításokból vagy beállításokból származnak.
  d) Ha a terméket javítani kell, ez a jótállás csak akkor érvényes, ha a terméket funkcionális fogyóeszközökkel együtt szállítják a szervizbe. Ugyanez a szabály vonatkozik az összetett termékekre is: akkumulátor/töltőkészletek, termékkészletek/állványok stb. Az összetett termékek esetében egyetlen terméknek minősül, beleértve a biztonságot is. Az egyik rész meghibásodása vagy hibás működtetése károsíthatja a másik részt. Ezenkívül egy másik hasonló alkatrész használata a jótállást elvesztéséhez vezet, mivel ezek a termékek csak párhuzamosan működnek. (mint az akkumulátortöltő, egy másik töltő használata eltérő töltési feszültségekhez vezet és idővel tönkreteszi az akkumulátort, bár az első töltések rendben működnek)
  e) A terméket megfelelően csomagolva kell visszaküldeni hozzánk, hogy a szállítás során ne sérüljön meg.

  3. Ez a kereskedelmi jótállás kifejezetten kizárja az következő elemeket:
  a) A gyártó által erre kijelölt fogyóeszközök, mind a termékek, mind a külön kapható termékek (például: kefék, tartozékok, tokmányok és azok alkatrészei, táskák, szűrők, talpak stb.). Ezekre a termékekre a jótállás a fogyóeszközökre vonatkozó egyedi garancia, mivel azokat a romániai törvények szabályozzák. A teljes és különleges információk megtalálhatók a szolgáltató által közölt információban, a műszaki kézikönyvekben és a szolgáltatók hivatalos honlapjain.
  A teljes információért kérjük, olvassa el ezeket a forrásokat;
  b) A használatban lévő felszerelések, fogyóeszközök nélkül;
  c) A felhasználói kézikönyvben meghatározott fogyóeszközök időszakos karbantartása vagy cseréje, valamint az alkatrészek rendes kopás miatti javítása vagy cseréje;
  d) Termékkárosodás vagy minőségi hiba, amely bizonyítottan olyan fogyóeszközök használata következtében következett be, amelyek minőségét nem tudjuk ellenőrizni és amelyeket a termék gyártója nem jelez és nem ismer el;
  e) A termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károk. A használatnak meg kell felelnie a felhasználói kézikönyvben leírtaknak;
  g) Minden olyan hiba, amelyet a gyártó által a termékre alkalmazandó helyes karbantartási eljárásokra vonatkozó utasítások be nem tartása okoz;
  f) A termék telepítése vagy használata a műszaki szabványoknak nem megfelelő módon,jogi, vagy biztonsági alapon abban az országban van hatályban, amelyben használják;
  g) A jogosulatlan szervizszemélyzet vagy maga az ügyfél által végzett javítások által okozott károk;
  h) A nem megfelelő vagy helytelen csomagolás okozta szállítási károk (javasoljuk, hogy a termék szállításához tartsa meg az eredeti csomagolást, ha bármilyen okból szállítani kell a felszerelést). Kérjük, figyeljen a hőmotoros szerszámokra, amelyek szezontól függően különleges tárolást igényelnek;
  i) Véletlen károk és károk, amelyeket villámlás, víz, tűz, az áramellátás ingadozása, a nem megfelelő szellőzés vagy más olyan ok okoz, amelyet a szolgáltató nem tud ésszerűen kezelni.

  3. TERMÉKEK JÓTÁLLÁSA
  a) Jogi személyek esetében a jótállást és a jótállással kapcsolatos minden elemet (szállítás, javítási idő, termékcsere, értékelés, többletköltségek stb.) KÖZVETLEN és FELTÉTELESEN a jótálláson feltüntetett szolgáltatás nyújt. A Wunderhaff.hu semmilyen módon nem közvetíti a jótállási vagy szolgáltatási viszonyt jogi személyek esetében.

  b) Magánszemélyek esetében az ügyfél a jótállás javára felveheti a kapcsolatot a Wunderhaff.hu -val, de javasoljuk, hogy közvetlenül hívja a szervizt, mert az eljárás gyorsabb és hatékonyabb. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a leggyorsabb módszer, más módszerek esetén az idő 5-7 nappal megnőhet.
  Ha az ügyfél nem akarja közvetlenül hívni a szervizt, akkor jóváhagyássi jegyet nyit ay e-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címre, regisztrációs számot és utasításokat kap a továbblépéshez. A jóváhagyássi igényeket nem fogadják el a jegy kinyitása nélkül.
  A jótállási eljárás magánszemélyek esetében a hatályos jogszabályi normák szerint történnek.

  JEGYZET: Ez a kereskedelmi jótállás nem korlátozza a 449/2003., SR 21/1992. törvényt, a Polgári Törvénykönyv és az Ügyfélnek az Eladóval kapcsolatos adás -vételi szerződésükből eredő jogait a nem megfelelőség és a rejtett hibák tekintetében.

  FIGYELEM! A jótállási szolgáltatás elindításához meg kell nyitni a jegyet, e-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címre Ez a jegy igazolja a jótállásigénylést és a használatba vételt, ahol minden szükséges információt átadnak és elemeznek (termékhiba leírás, állapot, szükséges dokumentumok, logisztikai információk, szervizmegoldás). E jegy hiányában a kérelmet nem lehet figyelembe venni és minden olyan hivatkozást, amely nem felel meg a követelményeknek, elutasítjuk. Ha nem rendelkezik e-mail címmel, elküldheti a kérelmet egy másik személy e-mail címéről (feltéve, hogy követi a válaszokat), vagy szélsőséges esetekben kérést tehet a központunkban, vagy küldheti el a Gyors futárral átvételi elismervényel.


  Vissza

 • Szállítás és szállítási díjak
 • A teljes részletek megtalálhatók ITT


  Vissza

 • TERMÉKFOGLALÁS

 • A termékek felvétele a bemutatóteremből - ha az Ügyfél úgy dönt, hogy átveszi a termékeket a bemutatóteremből, amikor a megrendelés kézbesítésre kész, akkor automatikusan e-mailben értesítjük. Ettől a pillanattól kezdve a vevőnek 3 munkanapja van, az automatikus rendelés-előkészítő e-mail kézhezvételétől számítva, beleértve a termékek átvételét is. Ha nem veszi fel a Megrendelést, a helyzettől függetlenül, a Megrendelés törlődik, anélkül, hogy újra aktiválható lenne. Ha az Ügyfél továbbra is szeretné a termékeket, akkor új megrendelést tehet a Weboldalon, a jelen dokumentum feltételei alatt.
  FIGYELEM: a régi rendelés árait és feltételeit törlik, az árak és feltételek az új rendelés pillanatában érvényesek.

  Formanyomtatvány számlával történő fizetés esetén a termékeket 3 munkanapig tartjuk fenn, a formanyomtatvány számla kiállításának napjától, ez idő alatt a formanyomtatvány számlát ki kell fizetni. Ha 3 nap elteltével nem történik kifizetés, a Megrendelés törlődik, az újraaktiválás lehetősége nélkül.

  Azoknak az ügyfeleknek, akik nem akarnak vagy nem tudnak érvényes e-mailt adni, a Wunderhaff.hu nem tudja automatikusan megadni az információkat és a termékek foglalásának dátuma a számla kiállításának napjától számítva lesz, a mi 3 nap lesz.
  Az ügyfél megtudhatja, hogy a Rendelés milyen szakaszában van, az egyik érvényes telefonszám felhívásával. Nem vállaljuk a szállítási dátummal kapcsolatos információkat, ha az ügyfél nem akar/nem tud érvényes e-mail címet megadni.

  Vissza

 • ELŐFIZETÉSI RENDELÉSEK és FORMANYOMTATVÁNYOK

 • A formanyomtatványok érvényessége 3 naptári nap. Ha a fizetés a 3 naptári nap után történik, és a termékek állapota (ár, szállítási idő, stb.) változnak, az ügyfelet értesítik az új feltételekről, és új formanyomtatvány kerül kiadásra.
  Ha az előre kifizetett megrendelést (formanyomtatvány, bankszámla, kártya, készpénzes fizetés) nem veszik fel/kézbesítik az ügyfélnek, akkor az ügyfél értesítése után újra elküldhető. Ha az ügyfél felelős azért, hogy nem kapja meg a megrendelést, akkor további szállítási díjat számíthatnak fel.
  Ha az ügyfél már nem akarja hogy a megrendelés előre kifizetésre kerüljön, akkor a pénzt részben vagy egészben vissza lehet küldeni (részben, ha a megrendelés elmulasztása kárt okozott az eladónak), DE csak azt követően, hogy a megrendelés visszaérkezett az Eladóhoz letétbe helyezése, legfeljebb 14 napon belül a megrendelés raktárban történő kézhezvételétől számítva.
  Különleges esetekben, amikor a megrendelés elveszett, vagy a szállítás során megsérült, ha az előre fizetett megrendelés tárgyát képezi, akkor a 14 napos határidő a harmadik fél (fuvarozó és/vagy biztosító) végleges státuszának megerősítésétől kezdődik. Végleges megoldás, valamint az elbocsátásra vonatkozó végleges megoldás (kártérítés/kártérítés megtagadása).
  Ha az előre fizetett megrendelést nem küldték el, vagy készen áll a felvételre, és az ügyfél regisztrálta a rendelés törlésére vonatkozó kérelmet, akkor a fizetés (teljes vagy részleges) a kérelem regisztrálásától számított 14 napon belül történik. Ha a megrendelés különleges megrendelés tárgyát képezi (külföldi megrendelések, személyre szabott termékek stb.) a fizetés részben vagy egészben a megrendelés előlegét jelenti, akkor azt nem küldjük vissza.

  Vissza

 • SZERZŐI JOG
 • A Wunderhaff.hu (beleértve, de nem kizárólagosan a képeket, szöveget, webgrafikákat, szkripteket, grafikákat, logókat és egyéb adatokat) a Wunderhaff.hu partnerei és szolgáltatók tulajdona és szerzői jogi törvények, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogok védik. Ezen okok miatt abszolút tilos ezen elemek használata a Wunderhaff.hu írásos hozzájárulása nélkül.

  Vissza

 • KORLÁTOLT FELELŐSSÉG
 • A Wunderhaff.hu használati feltételei előzetes értesítés nélkül változhatnak. Arra törekszünk, hogy minden információs kampány megfeleljen a weboldal ajánlatának és feltételeinek, de előfordulhat hogy késedelmek vannak a hirdetési kampányokban szereplő információk frissítésével az oldal által kínált feltételekhez. Ebben az esetben a Megrendelés leadásakor a Weboldalon megjelenített szerződési feltételek elsőbbséget élveznek.

  FIGYELEM: Az oldalon található információk (szöveg, kép vagy egyéb információforrás) tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak hibákat, a szolgáltatók és gyártóktól kapott és a vevőnek továbbított termékinformációkat. A a Wunderhaff.hu nem tudja ellenőrizni ezeket az információkat. A vevőnek joga van bejelenteni ezeket a hibákat és visszakapni a Megrendelés értékét (minden egyéb díj nélkül), ha úgy véli, hogy ezek a hibák befolyásolták a termék végső állapotát. Abban az esetben, ha hibát észlel a termék végső állapotában, a Vásárló köteles ezt a Megrendelés kézhezvételétől számított 10 napon belül jelenteni, a kontakt@wunderhaff.hu e-mail címen.

  FIGYELEM: Egyes termékek képein (például gyártási sorozat, származási ország stb.) található információk csak tájékoztató jellegűek . Nem a szolgáltató termékre vonatkozó információkat képviseltetik, változhatnak (egy termék több gyárban, több országban is előállítható, ezért a gyártási ország a sorozattól, valamint a gyártási sorozattól függően eltérő lehet, minden terméknél más). Ezért a képek és a képeken megjelenő vagy azokból levont információk (méretek, színek stb.) nem jelentik az Eladó elkötelezettségét, csak tájékoztató jellegűek.
  A fogyóeszközök vagy pótalkatrészek képei esetén a gyártó megváltoztathatja a termék alakját vagy megjelenését, de a termék rendeltetése, felhasználása, minősége és összeillése ugyanaz marad. Mivel a termékeket fogyóeszközökhöz vagy pótalkatrészekhez szánják, a gyártó nem értesíti a termék módosítását, összeillését nem a megjelenés vagy a forma adja meg, hanem az anyatermékkel való egyezés. A képek tájékoztató jellegűek, kérjük, figyelmesen olvassa el az összeillési információkat.
  FIGYELEM különösen a gyártó országra. NEM mindig az, ami a képeken látható a Wunderhaff.hu nem tudja biztosítani a termék gyártási helyét.

  Annak érdekében, hogy tiszteletben tartsa a fogyasztónak az információk helyesbítésére és kiegészítésére vonatkozó jogát, a Wunderhaff.hu lehetőséget kínál számára, hogy a megrendelt terméket közvetlenül a Bukaresti bemutatóteremben elemezze; Magyarországból származó Vevők esetében a visszaküldés lehetősége felkínálható, ha úgy ítélik meg, hogy a termék nem felel meg a Weboldalon található bemutatásnak.

  A szokásos fizetési mód az előleg, bankkártyával vagy az ügyfél kérésére kiadott formanyomtatvány. Az áruk jóváhagyásának folyamata (szolgátató rendelés, elfogadás, átvétel, dokumentumok kiállítása stb.) csak a fizetés bizonyos megerősítését követően kezdődik.
  A utánvétes fizetési mód egy promóciós fizetési mód, amelyet a Wunderhaff.hu kínál ügyfeleinek. Az ügyfelek megrendeléskor kérhetik a szokásos fizetési módot vagy a promóciós fizetési módot (utánvéttel-gyűjtői számla). Ha az ügyfél nem kapja meg az utánvétes promóciós fizetési lehetőséget, a Wunderhaff.hu közli ezt az ügyféllel és szabványos fizetési módokat kínál (online fizetés kártyával vagy formanyomtatvány). A promóciós fizetés utánvéttel részesülő ügyfelek kiválasztása az ügyfelek előzményei, a megrendelt termékek típusa vagy a Megrendelés értéke alapján történik.

  Abban az esetben, hogy a Vásárló átvételkor hibásan találja a termékeket, annak jellegétől függetlenül, írásos értesítést (e-mailben vagy más tartós adathordozón) kell elküldeni a megészlelt hiba leírásával a Wunderhaff.hu-nak a termék átvételétől számított 3 naptári napon belül. A 3 nap elteltével az ilyen típusú panaszt (az átvételkor hibásan érkezett terméket) már nem veszik figyelembe, minden más helyzet a garancia hatálya alá tartozik.

  Ugyanez a határidő (3 naptári nap) vonatkozik a szállítással kapcsolatos egyéb helyzetekre is: hiányzó termékek, helytelenül szállított termékek, hiányzó dokumentumok, tartozékok hiánya, sérült termékek szállítás közben stb. A 3 nap letelte után már nem tudunk segíteni.
  A Wunderhaff.hu oldalon történő megrendeléssel az ügyfél tudomásul veszi és betartja ezeket a feltételeket, beleértve a rendelés átvételének ellenőrzésére vonatkozó kötelezettséget

  A szállítás felelőssége teljes egészében a megrendelések szállításáért felelős ügynököt illeti (pl. gyors futár). A Wunderhaff.hu semmilyen módon nem vállal semmilyen kárt a termékben szállítás után. Ha úgy találja, vagy úgy gondolja, hogy probléma van a csomaggal, kérje meg a kézbesítési ügynököt, hogy készítsen jelentést. Elkészíthető egyszerű papírlapra, az ügynök és Ön nevével és aláírásával, a helyzet leírásával, az esettől függetlenül. Kérjük, alaposan ellenőrizze a csomag állapotát, és jelentse a gyanús elemeket. Az esetleges későbbi panaszokat nem vesszük figyelembe. Csak ha van jelentés, akkor tudunk segíteni a szállításból adódó problémák esetén. Ha a futár nem hajlandó megállapítási jegyzőkönyvet készíteni, kérjük utasítsa el a csomagot és adja meg ezt az elutasítás okában: a csomag megsérült vagy sérült csomag gyanúja merült fel.

  Külső megrendelések, különleges megrendelések, különleges termékek esetén a Wunderhaff.hu fenntartja magának a jogot, hogy előleget kérjen (részben vagy egészben) a Megrendelés értékéért. Előleg fizetése a rendelés leadása előtt történik. Különleges esetekben a fizetés a termék raktárunkba történő megérkezése után történhet. A megrendelés csak a fizetés visszaigazolását követően kerül kézbesítésre/leadásra. Az ügyfélnek meg kell erősítenie a külső/különleges megrendelést tartós adathordozón (csak e-mailben a kontakt@wunderhaff.hu címen vagy írásos kéréssel a székhelyünkön belyegyzési számmal). Ha nincs megerősítés a külső/különleges megrendelésről, akkor azt nem helyezzük elküldésre és 7 naptári napon belül a rendelés automatikusan törlődik. Miután megkapta a külső/különleges megrendelés visszaigazolását az ügyféltől, formanzomtatvány számlát küld a megrendelés részleges vagy teljes összegével és annak kifizetését követően a megrendelés a szállítóhoz kerül.

  A Wunderhaff.hu oldalon történő megrendelés csak a rendszer regisztrálását jelenti és a Wunderhaff.hu üzemeltetői telefonon vagy e-mailben közlik a további információkat, a termékek elérhetőségét és a szállítási időket. A megadott adatok becslések, a Wunderhaff.hu és partnerei útvonalainak és eljárásainak történelmi ismeretein alapulnak.
  A Megrendelés elfogadása és a szerződés megkötése az Eladó és a Vásárló között KIZÁRÓLAG az adószámla kiállításakor és semmilyen formában/esetben nem történik ezen esemény előtt.

  A Wunderhaff.hu készletgazdálkodása (amely a termékoldalon jelenik meg és bemutatóterem készletként van megjelölve) frissül a költségvetési számlák kiállításakor. Így bár egy termék megjelenik a bemutatóterem készletében, előfordulhat, hogy még akkor sem rendelhető meg, ha a bemutatóteremben van mert azt már lefoglalta egy másik ügyfél, de az adószámlát még nem állították ki.

  A "Szolgáltató készleten"/"Raktár készleten" jelölésnek szigorúan tájékoztató szerepe van, nem biztos hogy frissített információk valós időben. Célja, hogy segítse az ügyfeleket a termékek szűrésében.

  A szolgáltató készletinformáció (elérhető vagy nem elérhető) az adott termék szolgáltatóktol kapott közleményből ismert legfrissebb információ. Ezek az információk automatikus frissítések esetén néhány percig tartanak, és kézilegi frissítések esetén néhány hónapig is eltarthatnak. Az eladó nem vállal felelősséget ezekért az információkért, azokat harmadfelektől kapott frissítések alapján továbbítják.

  A www.wunderhaff.hu weboldalon bemutatott ajánlatok és termékek az promóciós állomány keretein belül érhetők el, az árak előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók.

  A termékek árai a honlapon, feltüntetett árak. A korábbi vagy jövőbeli értesitések eltérő árakat tartalmazhatnak (plusz vagy mínusz), mert az ár automatikusan megváltozik, amikor a értesitésben szereplő ajánlat véget ér vagy kezdődik (az időszaktól függöen, a promóciós darabok számától stb.). Az eladási ár a Megrendelés regisztrálásának pillanatától kezdődően érvényes, függetlenül a korábbi vagy jövőbeli árértesitésektöl.

  Pótalkatrészek, fogyóeszközök vagy kopásnak kitett alkatrészek nem tartoznak a jótállás hatálya alá. Többek között az akkumulátorok, kefék, töltők, tokmányok tartalék alkatrészeknek és fogyóeszközöknek minősülnek és nem részesülnek a jótállásban, függetlenül attól, hogy hogyan értékesítik (külön vagy más termékek között). A Wunderhaff.hu nem kínál műszaki tanácsadást az alkatrészekhez, hanem csak kereskedelmi jellegű. Az alkatrészek megválasztásáért, a termékkel való megfelelésért, az összeszerelésért és használatukért a teljes felelősség az ügyfelet illeti. Nem javasoljuk az alkatrészek javítását és használatát technikai ismeretek nélküli személyek számára, és ajánlott hogy a telepítést szakosodott szervizekben végezzék. Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen telepítésből vagy az alkatrészek használatából eredő problémákért.

  Az alkatrészeket KIZÁRÓLAGOSAN rendelhető a kód és a www.Wunderhaff.hu weboldalon található információk alapján. Nem lehet rendelni alkatrészeket a jellemzők (méretek, használat stb.) alapján. Az alkatrészekre vonatkozó információk megtalálhatók honlapunkon, és eredeti származásúak.
  FIGYELEM: ne vezéreljen más webhelyeket vagy információkat, mint a mi webhelyünket. A hivatalos szólgáltató politikájától függően különböző lehetőségek lehetnek különböző országokban; lehetnek régebbi változatok és információk. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget az alkatrészekkel kapcsolatos információkért (összeillőség, méretek, használat, szerelés stb.), kivéve a weboldalunkon jelenlévőket, függetlenül azok forrásától, az egyetlen érvényes információ az oldalon található (kódok , vázlatok, összeillőség, árak, a megfelelő alkatrész megtalálása). A Wunderhaff.hu weboldal nem ad információt az alkatrészek méretéről.

  Ha a termékek árai vagy egyéb adatai helytelenül jelentek meg, többek között abból adódóan hogy helytelenül adták meg az adatbázisban, fenntartjuk a jogot az adott termék szállításának visszavonására, ha az eladási ár a vételár alatt van, vagy hogy a kérdéses terméket a hatályos jogszabályok szempontjából a lehető legalacsonyabb áron (egy egységgel magasabb, mint a vételár) kínálja a vevőnek. Az ügyfelet a lehető leghamarabb értesítik a helyzetről.

  Minden szállítási dátum tájékoztató jellegű és bizonytalan. A szállításról a közértesités bármely formáján keresztül közölt információk becslést jelentenek, amely az útvonalak és a futárok munkamódszereinek történetén és logisztikai ismeretein alapul. Néhány esetben késések léphetnek fel, egy munkanaptól 5 munkanapig, de ezek az esetek ritkák, 2015-ben a megrendelések körülbelül 2%-a voltak. A szállításhoz kiválasztott napszak nem szabályozható (reggel, délután, 17: 00-ig stb.). Ez a futár feladata. A csomag bármikor kézbesíthető a futár munkaidejében.

  A készletinformációk szigorúan tájékoztató jellegűek és lehetővé teszik az ügyfél számára, hogy áttekintést kapjon. A legutóbbi, 2018 -ban készült tanulmány szerint az információk pontossága 87%.
  A készletet ügynök, telefonon erősíti meg. A "Raktár készleten" a raktárkészletünkön lévő termékekre vonatkozik, a "Szolgáltatói Készlet" pedig a szólgáltatok készletén, a hazai vagy nemzetközi raktárakban lévő termékekre vonatkozik. A készletinformációk néhány óráról néhány hónapra frissülnek, a terméktől és a szolgáltatóktol kapott értesitésektől függően. Ha a termékek helyi raktárakban vagy nemzetközi (Európa, Ázsia, stb.) raktárakban vannak, a termék vevőhöz való eljutásának határideje (Magyarország szállítása 4-7 nap + nemzetközi szállítás) akár néhány havonta, ezúttal a termék tranzitja határozza meg. A "Raktári készletre" vonatkozó információk a szolgáltatótol rendszeresen kapott információkon alapulnak és azok frissítése akkor történik, amikor a szolgáltató közli saját készleteinek állapotát.

  A szolgáltatói készletinformáció (elérhető vagy nem elérhető) az adott termék szolgáltatótol kapott közleményből ismert legfrissebb információ. Ezek az információk automatikus frissítések esetén néhány percig tartanak, és kézilegi frissítések esetén néhány hónapig is eltarthatnak. Az eladó nem vállal felelősséget ezekért az információkért, azokat harmadfelektől kapott frissítések alapján továbbítják. Bemutatótermünkből a szállítási idő általában 4-7 munkanap, amelyet a szállítási adatok és az e-mailben kapott adatokban is megadnak.

  Ha egy termékre vonatkozóan nem lehet pontos kifejezést közölni, az okától függetlenül (még akkor sem, ha hetek vagy hónapok), akkor az adott megrendelés az ügyfél értesítésével törlésre kerül. Csak azok a megrendelések kerülnek fenntartásra, amelyeknek van szállítási határideje (értékétől függetlenül).

  Az oldalon található képeknek és elemeknek informatív szerepük van. Az weboldalon található képeken látható elemek (kiegészítők, fogyóeszközök stb.) létezhetnek vagy nem a szállítókészletben. A szállítási készlettel kapcsolatos információk megtalálhatók a termékleírásban és a kapcsolódó mezőkben (szöveges információk). A képek további elemeket tartalmazhatnak vagy hiányozhatnak a kérdéses termék bizonyos jellemzőinek, összeszerelési folyamatának, használati folyamatának stb. bemutatására. A szállítási készlet kifejezetten szerepel a "Szállítási készlet" sorban vagy ritka esetekben közvetlenül a leírásban. A szállítási készlettel, levonással, összehasonlítással stb. kapcsolatos minden egyéb információ nem érvényes. Ha a termék nem tartalmazza a "Szállítókészlet" mezőt, akkor ez a termék nem rendelkezik szállítókészlettel, azaz nincsenek mellékelve egyéb kiegészítő kivehető elemek (tartozékok, üzemanyag, alkatrészek, dobozok, akkumulátorok, töltők stb.) külön kell megvásárolni, a felhasználás céljától és az ügyfél kívánságától függően.
  A fogyóeszközök vagy pótalkatrészek képei esetén a gyártó megváltoztathatja a termék alakját vagy megjelenését, de a termék rendeltetése, felhasználása, minősége és összeillőség ugyanaz marad. Mivel a termékeket fogyóeszközökhöz vagy pótalkatrészekhez szánják, a gyártó nem értesíti a termék módosítását, összeillőségét nem a megjelenés vagy a forma adja meg, hanem az anyatermékkel való egyezés. A képek tájékoztató jellegűek, kérjük figyelmesen olvassa el a összeillőségi információkat.

  A termékeket újonnan, eredeti dobozában szállítjuk, ugyanolyan állapotban, mint a szolgáltatóktol. A termékek beszerelését, az üzemanyag ellátást, az olaj és egyéb anyagok ellátását, az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást, a biztonsági elemek használatát a termék műszaki könyvében szereplő példák szerint kell elvégezni. A Wunderhaff.hu nem vállal felelősséget a műszaki és használati utasítások feltételeinek be nem tartásából eredő problémákért, ez teljes mértékben az ügyfél felelőssége. A tartozékok fogyóeszköznek minősülnek. A használati és összeillői funkciókat az egyes tartozékok oldalán találja. FIGYELEM: használja a tartozékokat csak a jelzett felhasználásra, különben fennáll a használat károsodásának, a tartozék idő előtti kopásának és a felhasználó biztonságának veszélye. Használja a tartozékokat a gép műszaki könyvében leírtak szerint, minden felszerelés és védőeszköz használatával (kiegészítő fogantyú, védőburkolat, fülhallgató, szemüveg, speciális ruházat stb.). Webüzletünk nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy a nem összeillői tartozékokból eredő helyzetekért.

  A hatályos jogszabályi feltételek, normatív jogi aktusok és jogszabályok, az idők folyamán történt változások, valamint a fogyasztói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos minden információ megtalálható a Romániai Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) honlapján, a linken: ANPC (Romániai Fogyasztóvédelmi HatóságÖ jogszabály

  A visszaküldési űrlap sablonja itt található: Űrlap

  Viszza

 • SÜTIK (COOKIE)
 • A süti egy kis fájl, amely betűkből és számokból áll és amelyet a felhasználó számítógépén, mobilterminálján vagy más berendezésén tárol, akitől az internethez hozzáfér. A sütit a webszerver böngészőhöz (például Internet Explorer, Google Chrome stb.) küldött kérése telepíti és teljesen "passzív" (nem tartalmaz szoftvereket, vírusokat vagy kémprogramokat, és nem fér hozzá a merevlemezen található információkhoz) meghajtó felhasználói illesztőprogram.

  Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó termináljának felismerését és a tartalom megfelelő bemutatását, a felhasználó preferenciáinak megfelelően. A sütik normál böngészési élményt nyújtanak a felhasználóknak, például bevásárlókosár vagy releváns hirdetések. Ezeket anonim összesített statisztikák készítésére is használják, amelyek segítenek megérteni hogy egy felhasználó milyen előnyökkel jár weboldalainkon, lehetővé téve számukra hogy javítsuk azok szerkezetét és tartalmát, kizárva a felhasználó személyazonosságát.

  Kétféle sütit használunk: munkamenetenként és rögzitetten. Az utóbbiak ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó terminálján maradnak a munkamenet végéig vagy az alkalmazás bezárásáig (webböngésző). A rögzített fájlok egy ideig a felhasználói terminálon maradnak a Süti paraméterekben, vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli azokat.

  A sütik önmagukban nem kérnek személyes adatokat a használathoz és nem azonosítják személyesen az internetes felhasználókat. A sütik használatával gyűjtött személyes adatok csak bizonyos funkciók megkönnyítése érdekében gyűjthetők a felhasználó számára. Az ilyen adatok olyan módon vannak titkosítva, amely lehetetlenné teszi az illetéktelen személyek számára a hozzáférést.

  Általánosságban elmondható, hogy a weboldalak elérésére használt alkalmazások lehetővé teszik a sütik alapértelmezett mentését a terminálon. Ezeket a beállításokat úgy lehet megváltoztatni, hogy a sütikk automatikus adminisztrációját a webböngésző blokkolja, vagy a felhasználó minden alkalommal értesítést kap, amikor sütiket küld a termináljára. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módjairól részletes információ található az alkalmazás beállítási területén (webböngésző). A sütik használatának korlátozása befolyásolja a webhely bizonyos funkcióit, például a fiókjába való bejelentkezés vagy a rendelés elküldésének lehetőségét. Ha továbbra is szeretné letiltani a sütiket, annak tudatában hogy ez jelentősen befolyásolja a webhely és az internet böngészését, ezt beállíthatja a böngészőjében.

  A sütik az Internet hatékony működésének középpontját képviselik, segítenek barátságos böngészési élményt létrehozni és igazodnak az egyes felhasználók preferenciáihoz és érdeklődési köréhez. A sütik elutasítása vagy letiltása lehetetlenné teheti egyes webhelyek használatát. A sütik megtagadása vagy deaktiválása nem jelenti azt, hogy többé nem fog online hirdetéseket kapni, hanem csak azt hogy többé nem tudjuk figyelembe venni az Ön preferenciáit és érdeklődési körét amelyeket a böngészési viselkedés kiemel. Példák a sütik fontos felhasználására amelyekhez nem szükséges a felhasználónak fiókon keresztül hitelesíteni:

  A felhasználó előnyben részesített igazított tartalom és szolgáltatások: termék és szolgáltatáskategóriák. A felhasználók érdekeihez igazított ajánlatok: jelszó megőrzése. A gyermekvédelmi szűrők megőrzése az internetes tartalmakban (családi mód opciók, biztonságos keresési funkciók). Korlátozza a hirdetésmegjelenítés gyakoriságát: korlátozza a hirdetés megjelenítéseinek számát egy adott felhasználó számára egy webhelyen. Felhasználó szempontjából relevánsabb hirdetések biztosítása. Mérési, optimalizálási és elemzési funkciók: például a webhely bizonyos forgalmának megerősítése, milyen típusú tartalom tekinthető meg és hogyan jut el a felhasználó a webhelyhez (például: keresőmotorokon keresztül, közvetlenül más webhelyekről, stb.). A weboldalak ezeket az elemzéseket elvégzik felhasználásuk során, hogy javítsák a webhelyeket a felhasználók érdekében.

  A sütik NEM vírusok. Sima szöveges formátumokat használnak. Nem kódrészletekből állnak, így nem hajthatók végre vagy automatikusan futtathatók. Következésképpen nem sokszorosíthatók vagy másolhatók más hálózatokon hogy újra fussanak vagy ismétlődjenek. Mivel nem tudják elvégezni ezeket a funkciókat, nem tekinthetők vírusoknak. A sütik azonban negatív célokra is használhatók. Mivel a sütiket a felhasználók preferenciáiról és böngészési előzményeiről tárolja, mind egy adott webhelyen, mind számos más webhelyen, a sütik a kémprogramok egyik formájaként használhatók. Sok kémprogram-ellenes termék tisztában van ezzel és folyamatosan jelzi a sütiket, hogy törölni kell őket a víruskereső/kémprogram-ellenes törlési/ellenőrzési eljárások során.

  Általánosságban elmondható, hogy a böngészők integrált adatvédelmi beállításokkal rendelkeznek, amelyek különböző szintű elfogadást biztosítanak a sütik, az érvényességi idő és az automatikus törlés után, miután a felhasználó meglátogatott egy adott webhelyet. A sütikhez kapcsolódó egyéb biztonsági problémák: Mivel a személyazonosság-védelem nagyon értékes és minden internet felhasználó jogát képviseli, célszerű tudni, hogy a sütik milyen lehetséges problémákat okozhatnak. Mivel rajtuk keresztül az információk folyamatosan mindkét irányba továbbításra kerülnek a böngésző és a weboldal között, ha egy támadó vagy illetéktelen személy közbelép az adatátvitel során, akkor a sütiben található információk elfoghatók. Bár nagyon ritka, ez megtörténhet ha a böngésző titkosítatlan hálózaton keresztül csatlakozik a szerverhez (például: nem biztonságos WiFi -hálózat).

  Más süti alapú támadások helytelen süti beállításokat tartalmaznak a szervereken. Ha egy webhely nem igényli, hogy a böngésző csak titkosított csatornákat használjon, a támadók ezzel a sebezhetőséggel becsaphatják a böngészőket és információkat küldhetnek nem biztonságos csatornákon keresztül. A támadók ezt követően felhasználják az információkat hogy jogosulatlan hozzáférést szerezzenek bizonyos webhelyekhez. Nagyon fontos, hogy körültekintően válasszuk ki a személyes adatok védelmének legmegfelelőbb módját.

  Az oldal működéséhez szükséges saját sütik mellett a következő harmadfelek szolgáltatásait használjuk a funkcionalitás biztosítása, az elemzés és a reklámozás érdekében. Lehetséges, hogy ezek a harmadfelek sütiket és/vagy hasonló technológiákat állíthatnak be és használhatnak webhelyünkön, valamint a www.wunderhaff.hu webhelyen kívüli webhelyeken és alkalmazásokban. További részletekért tekintse meg az adatvédelmi irányelveket, valamint a felhasználói beállítások adminisztrációs irányelveit és az adott szolgáltatást kezelő vállalatok által kínált deaktiválási lehetőségeket.
  Google Analytics Kategória: Elemzés; Cél: Webes elemzések. További információk
  Google AdWordsKategória: Reklám; Cél: Marketing és remarketing.További információk
  RTB HouseKategória: Reklám; Cél: Marketing és remarketing.
  Facebook Kategória: Reklám; Cél: Marketing és remarketing.
  Zopim Kategória: Kommunikáció; Cél: Csevegő kommunikáció a weboldalon.


  Vissza

 • ÚJBÓL ZÁRT TERMÉKEK
 • Ezek olyan termékek, amelyeknek használati nyomai vannak, kicsomagoltak, a vevők visszaküldték őket, szállítási nyomokkal, kisebb hibákkal: A termékek állapotát, valamint a jótállási időt a termékoldalon adják meg. A képek lehetnek az újra lezárt termékről vagy a bontatlan termékről. Ha vannak olyan helyzetek, amelyek nincsenek megadva a termékoldalon, kérjük értesítsenek bennünket a rendelés kézhezvételétől számított 24 órán belül. Az újra lezárt termékek nem minősülnek új termékeknek és a lebomlás jeleit mutatják, mind a csomagoláson, mind magán a terméken. A készlet a legtöbb esetben 1 db. Egy új termék esetében többféle újbóli lezárás is előfordulhat, amelyek mindegyike eltérő árral és újbóli lezárási jellemzőkkel rendelkeznek. Ha az újra lezárt elfogy, a termék már nem aktív a weboldalon. Más példányok továbbra is aktívak lehetnek, eltérő árakkal és jellemzőkkel.

  Az újra lezárt termékek árát a Wunderhaff.hu üzemeltetői belső értékelései alapján állapítják meg és esetenként eltérőek. Néhány példa a kedvezményekre: sérült csomagolás (7% és 15% között a teljes újrazárási árra), sérült vagy használt fogyóeszközök a csomagban (100%-ig kedvezmény a termék értékére vételáron), általános használat, nem fogyasztható tételek (a teljes ár 5-50% -a között), megjelenési problémák, amelyek nem függnek a működőképességtöl (5% és 7% között). Az általános szerződési feltételek érvényesek.

  Viszza

 • TERMÉK ÉRTÉKELÉSEK
 • A termékértékeléseket a vásárlók végzik és a Wunderhaff.hu semmilyen módon nem feltételezi a műszaki jellegű információkat, a szállítási készletet, a termék részleteit, az üzemmódot, a használati módot, a jellemzőket stb. amelyeket a vásárlók mutatnak be ezekben a leírásokban. A teljes vélemény kizárólagosan az ügyfélé és a Wunderhaff.hu is így mutatja be. A vélemények nem képviselik a Wunderhaff.hu hivatalos álláspontját és nem kötelezik a Wunderhaff.hu -t semmilyen kötelezettségre vagy felelősségre a bemutatott termékkel kapcsolatban.
  Az értékeléseket bármely személy, ügyfél vagy akár a Wunderhaff.hu is készítheti, Magyarországbol vagy bármely más országból.
  A vélemények automatikusan deaktiválódnak és csak az ellenőrzés után aktiválódnak.
  Nem engedélyezzük a vélemények kereskedelmi, személyes vagy hiteltelenítő célú felhasználását, nem engedjük meg a szitkozódás használatát.
  A véleményeknek konkrét termékekre kell vonatkozniuk.
  Fenntartjuk a jogot, hogy ne tegyünk közzé olyan véleményeket, amelyek nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak.

  Vissza

 • KÜLÖNLEGES TERMÉKEK
 • Ezek azok a termékek, amelyek a rendelési kódban (szögletes zárójelben lévő kód, a termékoldalon, a termék neve alatt: wh_készlet_határ, wh_lic) a "WH" betűcsoportot tartalmazzák. Vannak különleges státuszú termékek, amelyekre a következő előírásoka vannak:
  - készletük korlátozott;
  - Wunderhaff.hu által generált, néha egyedi árakon készülnek;
  - tekintettel arra, hogy a készlet korlátozott, bár a termékek megjelennek a bemutatóterem készletében, lehetséges, hogy új Rendelés esetén a készlet kimerül, mert a bemutatóteremben lévő termékek már le vannak foglalva és az adózási számla még nincs kiállítva;
  - ugyanazon részből több darabból álló megrendelések esetén a megjelenített áron csak a készletünkön lévőket lehet szállítani; a többiek, ha rendelkezésre állnak, más áron is eladhatók;
  - az ezekkel a termékekkel kapcsolatos megrendelések törlődhetnek a saját készletekkel vagy saját infrastruktúrával kapcsolatos problémák (kommunikációs hibák, fizikai kezelési hibák, kezelés vagy lopás okozta megsemmisülés vagy kár) miatt.

  Vissza

 • KÉRÉSEK, PANASZOK ÉS INFORMÁCIÓK
 • A kéréseket és panaszokat a kontakt@wunderhaff.hu e-mail címre kell küldeni. Kap egy megerősítő e-mailt egy sorozatszámmal. Bármilyen jellegű kérésre és panaszra, a válasz a kézhezvételtől számított legfeljebb 30 napon belül megtörténik, a típus és a sürgősség függvényében van prioritási rendszer.
  Az ügyfelek tájékoztatása a Megrendelés állapotáról (azok jellegétől és forrásától függetlenül) a megrendelések és a harmadfelektől (szállítóktól, együttműködőktől, futároktól stb.) kapott információk időrendben történik, amikor a megrendeléseket regisztrálják a weboldalon és a feltétel eltérhet a néhány perctől legfeljebb 30 napig.

  Alternatív megoldásként írásos kérelem is benyújtható a titkársághoz, amelyhez rögzitős számot is kap.

  Felhívjuk figyelmét, hogy CSAK ezek a panaszbeadási módok (e-mail a kontakt@wunderhaff.hu címre, vagy kérés a titkársághoz) érvényesek, és semmilyen más formát nem veszünk figyelembe. Ezenkívül csak így kaphat rögzitet számot és biztos lehet benne, hogy van regisztrációs megerősítés.

  Vissza

 • TERMÉKÁRAK
 • A termékek árai kizárólag forintban (HUF) vannak feltüntetve. Az árakat más pénznemben nem tüntetünk fel.
  Valamennyi Wunderhaff.hu szolgáltató listaárat (vagy ajánlott kiskereskedelmi árat, piaci árat stb.) ad meg, amely a termék becsült árát jelenti, amelyet a gyártó vagy a megadott termékhez tartozó védjegy/gyártási/behozatali jogok birtokosa. Hivatkozásként szolgál a vállalati ügyfelekre vonatkozó kedvezmények, vételárak, különleges árak és szerződéses feltételek kiszámításához. A szolgáltató saját marketingkampányaiban is használják. A Wunderhaff.hu megjeleníti ezt az árat forintba; ha ez az ár nem forint pénznemben van megadva, akkor az átváltás az aznapi Magyar Nemzeti Bank árfolyamtól függően.
  A Wunderhaff.hu saját kereskedelmi politikájától függően magasabb árakat számíthat fel, alacsonyabbakot vagy egyenlőeket az ajánlott árnál.
  A Wunderhaff.hu nem jelenít meg promóciós kedvezményeket, hanem csak a listaár eltérését.

  Vissza